Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022 16:10

Πρώτες συναντήσεις τμημάτων Κ.Ε.Π.Φ.

Μουσική προπαιδεία | Επιτραπέζια παιχνίδια | Εργαστήρι αφήγησης | Ζωγραφικής ενηλίκων | Χορωδία ενηλίκων | Λέσχη ανάγνωσης

 

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου ώρα 10:30 Μουσική προπαιδεία

 

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου ώρα 18:30 Επιτραπέζια παιχνίδια

 

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου ώρα 17:30 Εργαστήρι αφήγησης

 

                Ώρα 18:30 Εργαστήρι Ζωγραφικής ενηλίκων

 

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου ώρα 18:30 Χορωδία ενηλίκων

 

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου ώρα 18:30 Λέσχη ανάγνωσης

 

 Καλή χρονιά, με υγεία να ανταμώσουμε στο χώρο της Κ.Ε.Π.Φ.! (25ης Μαρτίου 10, Φίλυρο)