Ιστορικό Κ.Ε.Π.Φ.

Η Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου ( ΚΕΠΦ ) ιδρύθηκε το έτος 1999. 

Στο άρθρο 2 του καταστατικού αναφέρεται σχετικά με τον σκοπό του σωματείου ότι :

"Σκοπός του σωματείου είναι η ενεργοποίηση, ο συντονισμός και η αξιοποίηση σε συλλογική βάση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων των μελών του και των πολιτών του Φιλύρου γενικότερα για ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και γενικότερα την καθημερινή ζωή στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή του.

Το σωματείο επιδιώκει τη συνεργασία και συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, με βάση την ιδιότητά τους, δηλαδή το επάγγελμα, τις δραστηριότητες και τις γνώσεις των άμεσα και καθημερινά ενδιαφερομένων. Έτσι το σωματείο δεν αποτελεί πολιτική κίνηση και δεν σκοπεύει να υποκαταστήσει τα πολιτικά κόμματα ούτε τους υπάρχοντες δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς ή εταιρείες , στην δράση των οποίων ανήκει μέρος ή και το σύνολο των ζητημάτων στα οποία ενεργοποιείται".

Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις της ΚΕΠΦ έχουν χαρακτηρισθεί από τις πλέον ποιοτικές και έχουν πολλούς φίλους από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης - και όχι μόνον - που τις παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά, όπως η συνεχής προσφορά τους βιβλίων για τις βραβευμένες βιβλιοθήκες στις τέσσερις κτιστές στάσεις του Φιλύρου *Βιβλίο- Στάση Ζωής *,  η συμμετοχή τους στην συνεχή δράση μας συλλογής πλαστικών πωμάτων από την ανακύκλωση των οποίων προσφέρουμε αναπηρικά αμαξίδια και άλλα ιατρικά είδη σε νοσοκομεία και φορείς και γενικά είναι παρόντες, δίπλα μας και τους ευχαριστούμε θερμά γι αυτό.