**Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου** Οι δικές μας στάσεις των λεωφορείων έγιναν ανοιχτές δανειστικές βιβλιοθήκες, μοναδικές πανελληνίως και βραβευμένες!!

10/03/2020 Ανακοίνωση Κ.Ε.Π.Φ.

ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όλα τα τμήματα του συλλόγου αναστέλλουν την λειτουργία τους
μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Να είστε όλοι καλά!

Φίλυρο, 10 Μαρτίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο