**Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου** Οι δικές μας στάσεις των λεωφορείων έγιναν ανοιχτές δανειστικές βιβλιοθήκες, μοναδικές πανελληνίως και βραβευμένες!!

Μουσική Προπαιδεία 2017

Έναρξη μαθημάτων Μουσικής Προπαιδείας

mousprop2017