**Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου** Οι δικές μας στάσεις των λεωφορείων έγιναν ανοιχτές δανειστικές βιβλιοθήκες, μοναδικές πανελληνίως και βραβευμένες!!

Ιστορικό Κ.Ε.Π.Φ.

 Η Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου ( ΚΕΠΦ ) ιδρύθηκε το έτος 1999. Προέκυψε από την επιθυμία συμπολιτών μας, κατοίκων Φιλύρου, να ιδρύσουν ένα σύλλογο για να βοηθήσουν τον τόπο τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούσαν τους κατοίκους έντονα το διάστημα εκείνο.

Στο άρθρο 2 του καταστατικού αναφέρεται σχετικά με τον σκοπό του σωματείου ότι :

"Σκοπός του σωματείου είναι η ενεργοποίηση, ο συντονισμός και η αξιοποίηση σε συλλογική βάση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων των μελών του και των πολιτών του Φιλύρου γενικότερα για ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και γενικότερα την καθημερινή ζωή στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή του.

Το σωματείο επιδιώκει τη συνεργασία και συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, με βάση την ιδιότητά τους, δηλαδή το επάγγελμα, τις δραστηριότητες και τις γνώσεις των άμεσα και καθημερινά ενδιαφερομένων. Έτσι το σωματείο δεν αποτελεί πολιτική κίνηση και δεν σκοπεύει να υποκαταστήσει τα πολιτικά κόμματα ούτε τους υπάρχοντες δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς ή εταιρείες , στην δράση των οποίων ανήκει μέρος ή και το σύνολο των ζητημάτων στα οποία ενεργοποιείται."

Σε όλη της την πορεία η Κίνηση Πολιτών Φιλύρου, τηρώντας πιστά του σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού συνέβαλε και συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Φιλύρου μέσα από τις δυνάμεις που διαθέτει.

Η Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου έχει κερδίσει την εκτίμηση όχι μόνο των κατοίκων του Φιλύρου αλλά και των κατοίκων του νέου Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη στον οποίο ανήκει και το Φίλυρο.

Οι εκδηλώσεις της Κίνησης έχουν χαρακτηρισθεί από τις πλέον ποιοτικές, τουλάχιστον στην περιοχή μας, και έχουν πολλούς φίλους και από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης που τις παρακολουθούν ανελλιπώς.